Chów i hodowla kotowatych

Sprawdzian próbny (5 pytań) 

Sprawdzian- 2 (Test zaliczeniowy)

"Terrarystyka" - przedmiot dedykowany studentom kierunku Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii, WBZ. rok ak. 2019/2020

Koordynator przedmiotu: prof dr hab. Andrzej Gugołek , KZFiŁ

Osoby realizujące zajęcia:

prof dr hab. Andrzej Gugołek , KZFiŁ

dr Janusz Strychalski, KZFiŁ

prof. dr hab. Daria Murawska , KTOiD

Tematyka  zajęć z przedmiotu, "Terrarystyka" ,  realizowana przez pracowników Katedry Towaroznawstwa Ogólnego i Doświadczalnictwa :

1) Chów i hodowla kameleonów  (wybrane zagadnienia)

2) Chów i hodowla gekonów (wybrane zagadnienia)

Osoba realizujące zajęcia: z ww.  tematów: prof. dr hab. Daria Murawska,   daria.murawska@uwm.edu.pl

"Chów i hodowla zwierząt amatorskich" - koordynator przedmiotu: prof dr hab. Andrzej Gugołek KZFiŁ

Tematyka  zajęć z przedmiotu, "Chów i hodowla zwierząt amatorskich",  realizowana przez pracowników Katedry Towaroznawstwa Ogólnego i Doświadczalnictwa:

1) Chów i hodowla kotów (wybrane zagadnienia)

2) Chów i hodowla płazów (wybrane zagadnienia)

3) Chów i hodowla gadów (wybrane zagadnienia)

Osoba realizujące zajęcia: z ww.  tematów: prof. dr hab. Daria Murawska,   daria.murawska@uwm.edu.pl