Kurs prowadzony jest  przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Doświadczalnictwa

Kurs Technologie informacyjne  dedykowany jest studentom studiów stacjonarnych, kierunku Zwierzęta w rekreacji edukacji i terapii ,  WBZ,  I MU,  rok ak.  2019-2020       

Osoby odpowiedzialne za przedmiot:

Koordynator przedmiotu: prof. dr hab. Daria Murawska

Część I: Edytowanie i formatowanie tekstu – wykorzystanie narzędzi Microsoft Word.

Część II : Tworzenie prezentacji z wykorzystaniem PowerPoint

Część III:  Praca z arkuszem Excel

 

Studenci zobowiązani są do weryfikacji efektów uczenia się, przez poddanie ocenie przygotowanych zadań i projektów, odpowiednio z każdej z trzech części .