Zdobycie podstawowej wiedzy o komunikacji między przedstawicielami różnych kultur ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji niewerbalnej oraz poszerzenie kompetencji komunikacyjnych.

Kurs jest skierowanych do studentów teologii i nauk o rodzinie.

Autor: ks. prof. dr hab. Jacek Jan Pawlik, jacek.pawlik@uwm.edu.pl

Rejestracja studentów: samodzielna