Kurs obejmuje ćwiczenia związane z przedmiotem teologia moralna ogólna. Studenci przygotowują dwudziestominutowe prezentacje dotyczące wybranych zagadnień w oparciu o lekturę wybranych pozycji książkowych.

Kurs obejmuje problematykę grzechu rozumianego jako odrzucenie powołania Bożego. Zwarte są w nim aspekty zarówno historyczno-teologiczne ze szczególnym uwzględnieniem grzechu w Biblii, a także refleksję teologiczną i współczesne nauczanie Kościoła na temat grzechu.

Kurs obejmuje katolicką naukę o sumieniu, a w tym kwestie etymologiczne pojęcia sumienia, krótką historię idei sumienia, naukę Kościołą na temat sumienia oraz problematykę współczesnej dyskusji na temat sumienia.

Kurs obejmuje część zagadnień związanych z pojęciem prawa naturalnego, obejmujących tzw. "Prawo Łaski". Chodzi o znaczenie prawa moralnego w życiu chrześcijanina, który dzięki sakramentowi chrztu uzyskał uwolnienie od grzechu pierworodnego i łaskę uświęcającą. Chodzi o wymiar biblijny Prawa Łaski, naukę o Prawie Łaski u św. Tomasza z Akwinu oraz Prawo Boże zawarte w Objawieniu biblijnym.