Kontynuacja zajeć stacjonarnych z patrologii (45 godzin).

W pierwszych tygodniach kursu, z marca, powtarzam materiał przesłany drogą mailową i inny do pobrania.

W następnych tygodniach, od 30 marca, trzonem zajęc jest wykład poprzez aplikację Teams w terminach zgodnych z planem zajęć, czyli w czasie rzeczywistym. Materiały do pobrania i inne informacje będą sukcesywniezałączane.

Kurs przeznaczony jest dla studentów Wydziału Teologii

Grupa: Rok II-TL-FK/SMR/TL

Prowadzący: Maria Piechocka-Kłos, maria.piechocka@uwm.edu.pl