ks. dr hab. Paweł Rabczyński, prof. UWM: Teologia dogmatyczna Trynitologia i Protologia, ćwiczenia