Celem kursu jest poznanie właściwości biologicznych i zasad klasyfikacji drobnoustrojów, oraz ich konsekwencji praktycznych związanych
z diagnostyką i terapią oraz zasad aseptyki. Poznanie w praktyce biologii bakterii ze szczególnym uwzględnieniem relacji drobnoustrój-gospodarz,
wzajemnego oddziaływania mikroorganizmów oraz etiologii, patologii i epidemiologii. Zapoznanie z zasadami diagnostyki mikrobiologicznej oraz zasadami
postępowania aseptycznego, dezynfekcji, sterylizacji ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń szpitalnych.