Prowadzący mgr inż. Paweł Chwietczuk

Kontakt: pawel.chwietczuk@uwm.edu.pl 

Prowadzący mgr inż. Paweł Chwietczuk

Kontakt: pawel.chwietczuk@uwm.edu.pl 

  • Przedmiot: Elektronika.
  • Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn I.
  • Forma studiów: stacjonarne.
  • Forma zajęć: wykład - kurs do samodzielnego przerobienia przez Studenta wraz z zadaniami do realizacji w ramach pracy własnej; ćwiczenia - laboratorium z wykorzystaniem darmowego oprogramowania do symulacji układów elektronicznych.