Kurs Hotelarstwo i gastronomia dla studentów kierunku TURYSTYKA I
REKREACJA (Wydz. Geoinżynierii), studia I stopnia, II rok (4 semestr).

Zapisy samodzielne przy użyciu hasła.

W celu otrzymania hasła skontaktuj się z dr hab. Iwona Batyk (koordynator i prowadząca zajęcia)

iwona.batyk@uwm.edu.pl

konsultacje: wtorek 8:00-9:00 Pl. Cieszyński 1, pokój 427 Katedra Rynku i Konsumpcji (Wydz. Nauk Ekonomicznych)

Kurs Hotelarstwo i gastronomia dla studentów kierunku TURYSTYKA I
REKREACJA (Wydz. Geoinżynierii), studia I stopnia, II rok (4 semestr).

Zapisy samodzielne przy użyciu hasła.

W celu otrzymania hasła skontaktuj się z dr hab. Iwona Batyk (koordynator i prowadząca zajęcia)

iwona.batyk@uwm.edu.pl

konsultacje: wtorek 9:00-10:30 Pl. Cieszyński 1, pokój 427 Katedra
Rynku i Konsumpcji (Wydz. Nauk Ekonomicznych)