Ćwiczenia dla studentów II roku kierunku EKONOMIA. Grupy 4, 6 i 7 (prowadzący mgr Łukasz Markowski).

Przedmiot obowiązkowy dla studentów II roku kierunku EKONOMIA studia 1 stopnia. 

prowadzący: dr Kamil Kotliński

Wykłady prowadzone synchronicznie (na żywo) w Microsoft Teams. 

Ćwiczenia gr. 1, gr. 2, gr. 3, gr. 5 stacjonarne

Ćwiczenia gr. 1, gr. 2 niestacjonarne

Cele kształcenia:

Znajomość przebiegu procesów integracji. Rozumienie zagadnień integracji rynków i polityk w UE. Rozumienie znaczenia integracji dla gospodarek krajów członkowskich, a zwłaszcza dla Polski. Zrozumienie szans i zagrożeń wynikających z integracji gospodarczej. Wykorzystanie koncepcji z zakresu integracji do analizy funkcjonowania UE.

Ten kurs jest nieaktywny. Przewiń niżej.