Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z
problematyką organizacji i zarządzania organizacji a w szczególności
przedsiębiorstw. Obok procesów, funkcji zarządzania, student będzie miał szanse dostrzec role
podstawowych zasobów jakimi dysponuje przedsiębiorstwo.