Kurs jest przeznaczony dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Rolnictwo 

Prowadząca kurs: dr inż Adam Pawlewicz

Kurs jest przeznaczony dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Rolnictwo 

Prowadząca kurs: dr inż Adam Pawlewicz