Uwarunkowania stosowania alternatywnych źródeł napędu pojazdów.

Budowa elektrycznych układów napędowych.

Rodzaje hybrydowych układów napędowych oraz ich budowa.

Rodzaje silników elektrycznych stosowanych w pojazdach elektrycznych i hybrydowych.

Rodzaje silników spalinowych stosowanych w hybrydowych układach napędowych.

Zasady sterowania.

Źródła energii elektrycznej w pojazdach elektrycznych i hybrydowych.

Eksploatacja, diagnostyka i kontrola stanu technicznego pojazdów z alternatywnym napędem.

Modelowanie pojazdów elektrycznych i hybrydowych.