Kurs z przedmiotu Finanse dla studentów kierunku Zarządzanie, st. niestacjonarne, I stopnia, I rok
Kontakt: dr Karol Wojtowicz, karolw@uwm.edu.pl 

Zapisy na kurs samodzielne po podaniu hasła. 
W celu uzyskania hasła skontaktuj się z osobą prowadzącą

Kurs z przedmiotu Finanse dla studentów kierunku Zarządzanie, st. stacjonarne, I stopnia, I rok
Kontakt: dr Karol Wojtowicz, karolw@uwm.edu.pl

Zapisy na kurs samodzielne po podaniu hasła. 
W celu uzyskania hasła skontaktuj się z osobą prowadzącą.

Ćwiczenia z przedmiotu: Finanse - dla studentów kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji – Studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Prowadzący: dr Artur Wyszyński

kontakt: artur.wyszynski@uwm.edu.pl

Zapisy na kurs samodzielnie po podaniu hasła

W celu uzyskania hasła należy skontaktować się z prowadzącym

Wykłady z przedmiotu: Finanse - dla studentów kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji – Studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Prowadzący: dr Artur Wyszyński

kontakt: artur.wyszynski@uwm.edu.pl

Zapisy na kurs samodzielnie po podaniu hasła

W celu uzyskania hasła należy skontaktować się z prowadzącym