Polityka gospodarcza ćwiczenia 

ZiIP rok III, Studia Stacjonarne i Niestacjonarne

Semestr zimowy: 2020/2021

 Polityka gospodarcza (wykład), ekonomia II r. NSL 

 semestr - zima 2020/21

 prowadzący: dr Jarosław Nazarczuk

 Polityka gospodarcza: wykład, zarządzanie III r. NSL

 semestr: zima 2020/2021

 Prowadzący: dr Jarosław Nazarczuk

Materiały on-line dla studentów II r. zarządzania (studia stacjonarne) w ramach wykładu do przedmiotu polityka gospodarcza. Prowadzący: dr Jarosław Nazarczuk.

Celem kursu jest przekazanie wiedzy nt. narzędzi, celów i uwarunkowań polityki gospodarczej w różnych systemach, zawodności rynku, skutków interwencji państwa w gospodarkę.