Celem  kursu jest przekazanie wiedzy nt. istoty funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu na różnych poziomach oddziaływania (krajowym, regionalnym, lokalnym), a także udziału tych instytucji we wspieraniu procesu przedsiębiorczości w Polsce.