-10 godzin wykładów z biofizyki w ramach przedmiotu biochemia i biofizyka dla kierunku Położnictwo

-5 godzin samokształcenia