Kurs zawiera materiały do wykładów, ćwiczeń i samodzielnego studiowania z przedmiotu Seminarium magisterskie.

Kurs jest przeznaczony dla studentów kierunku zarządzanie, studiów niestacjonarnych drugiego, II rok, semestr 4, rok akademicki 2019/2020 na specjalności rachunkowość i zarządzanie finansami.

Prowadzący przedmiot: dr Jarosław Skorwider-Namiotko

Adres e-mail do prowadzącego przedmiot: skorwider@uwm.edu.pl

Rejestracja na kurs samodzielna po podaniu hasła. Hasło zostanie przesłane na adres podany w systemie USOS

Kurs zawiera materiały do wykładów, ćwiczeń i samodzielnego studiowania z przedmiotu Finanse publiczne i rynki finansowe.

Kurs jest przeznaczony dla studentów kierunku ekonomia, studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia, II rok, semestr 4, rok akademicki 2019/2020.

Koordynator i prowadzący przedmiot: dr Jarosław Skorwider-Namiotko

Adres e-mail do prowadzącego przedmiot: skorwider@uwm.edu.pl

Rejestracja na kurs samodzielna po podaniu hasła. Hasło zostanie przesłane na adres podany w systemie USOS

Kurs zawiera materiały do wykładów, ćwiczeń i samodzielnego studiowania z przedmiotu Finanse publiczne i rynki finansowe

Kurs jest przeznaczony dla studentów kierunku ekonomia, studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, II rok, semestr 4, rok akademicki 2019/2020.

Koordynator i prowadzący przedmiot: dr Jarosław Skorwider-Namiotko

Adres e-mail do prowadzącego przedmiot: skorwider@uwm.edu.pl

Rejestracja na kurs samodzielna po podaniu hasła. Hasło zostanie przesłane na adres podany w systemie USOS