Celem kursu jest zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy o determinantach rozwoju i wzrostu gospodarczego, a także uwarunkowaniach kondycji społeczno-ekonomicznej gospodarki w ujęciu krajowym i międzynarodowym. Program kursu umożliwia nabycie umiejętności analizy zjawisk społecznych, technologicznych i gospodarczych, identyfikacji kluczowych trendów ekonomicznych oraz określania konsekwencji zjawisk społeczno-rynkowych dla rozwoju gospodarczego.