Celem kursu jest identyfikacja związków między antropologią a ekonomią oraz diagnozowanie i analizowanie zjawisk rynkowych w ujęci interdyscyplinarnym. Program kursu umożliwia nabycie umiejętności rozpoznawania znaczenia antropologii w procesie kształtowania porządku społeczno-ekonomicznego współczesnego świata, holistycznej oceny działalności gospodarczej człowieka przez pryzmat aspektów politycznych, społecznych, kulturowych i antropologicznych oraz identyfikacji kluczowych mechanizmów funkcjonowania rynku.