Kurs jest przeznaczony dla studentów  III roku studiów stacjonarnych 1 stopnia kierunku Ekonomia