Rozpoznawanie różnych schematów kombinatorycznych. Przestrzeń probabilistyczna: schemat klasyczny, losowanie ze zwracaniem i bez zwracania, schematy urnowe i ich interpretacja. Prawdopodobieństwo geometryczne. Prawdopodobieństwo warunkowe, prawdopodobieństwo całkowite, wzór Bayesa. Niezależność zdarzeń. Zmienne losowe i ich rozkłady, dystrybuanta. Niezależność zmiennych losowych. Przykłady zmiennych losowych w praktyce, i w teorii; dyskretnych i ciągłych. Wartość oczekiwana i wariancja zmiennej losowej. Typowe schematy losowe i ich rozkłady: rozkład dwumianowy (schemat Bernoullego), Poissona, geometryczny, jednostajny i wykładniczy. Wyznaczanie rozkładów ( głównie poprzez tabele lub poprzez gęstości) zmiennych losowych będących funkcjami innych zmiennych losowych. Rozkłady warunkowe i graniczne dla łącznych rozkładów zmiennych losowych. Kowariancja i współczynnik korelacji. Wyznaczanie rozkładów warunkowych zmiennej losowej względem innej zmiennej losowej. Rozpoznawanie niezależności zmiennych losowych poprzez łączne rozkłady. Centralne twierdzenie graniczne i rozkład normalny. Regresja liniowa.

Rozpoznawanie różnych schematów kombinatorycznych. Przestrzeń probabilistyczna: schemat klasyczny, losowanie ze zwracaniem i bez zwracania, schematy urnowe i ich interpretacja. Prawdopodobieństwo geometryczne. Prawdopodobieństwo warunkowe, prawdopodobieństwo całkowite, wzór Bayesa. Niezależność zdarzeń. Zmienne losowe i ich rozkłady, dystrybuanta. Niezależność zmiennych losowych. Przykłady zmiennych losowych w praktyce, i w teorii; dyskretnych i ciągłych. Wartość oczekiwana i wariancja zmiennej losowej. Typowe schematy losowe i ich rozkłady: rozkład dwumianowy (schemat Bernoullego), Poissona, geometryczny, jednostajny i wykładniczy. Wyznaczanie rozkładów ( głównie poprzez tabele lub poprzez gęstości) zmiennych losowych będących funkcjami innych zmiennych losowych. Rozkłady warunkowe i graniczne dla łącznych rozkładów zmiennych losowych. Kowariancja i współczynnik korelacji. Wyznaczanie rozkładów warunkowych zmiennej losowej względem innej zmiennej losowej. Rozpoznawanie niezależności zmiennych losowych poprzez łączne rozkłady. Centralne twierdzenie graniczne i rozkład normalny. Regresja liniowa.