Kurs przeznaczony jest dla Studentów drugiego stopnia kierunku Gospodarowanie Surowcami Odnawialnymi i Mineralnymi.

Celem jest przekazanie wiedzy dotyczącej znaczenia organizmów żywych w rekultywacji ekosystemów zdegradowanych.