Kurs przeznaczony jest dla Studentów drugiego stopnia kierunku Ochrona Środowiska.

Celem jest zapoznanie z podstawowymi procesami biochemicznymi zachodzącymi w środowisku glebowym.