Kurs przeznaczony jest dla Studentów drugiego stopnia kierunku Ochrona Środowiska.

Celem jest zapoznanie z mikroorganizmami występującymi w odpadach, mikrobiologiczną transformacją odpadów, oddziaływaniem odpadów na właściwości mikrobiologiczne gleb.