Kurs przeznaczony jest dla Studentów drugiego stopnia kierunku Ochrona Środowiska.

Celem jest zapoznanie z pożyteczną rolą mikroorganizmów saprofitycznych w procesach biodegradacji substancji i związków występujących w środowisku.