Kurs przeznaczony jest dla Studentów kierunku Ochrona Środowiska.

Celem jest przekazanie wiedzy z zakresu mikrobiologii ogólnej oraz uświadomienie roli drobnoustrojów w biosferze, z ukierunkowaniem na ochronę środowiska