Celem kursu jest przekazanie wiedzy z zakresu mikrobiologii leśnej.