Kurs jest przeprowadzany przez Katedrę Anatomii Patologicznej i przeznaczony jest dla studentów czwartego roku kierunku Weterynaria. Zapisu na kurs studenci dokonują samodzielnie poprzez zalogowanie się danymi z systemu USOS.

Kurs jest przeprowadzany przez Katedrę Anatomii Patologicznej i przeznaczony jest dla studentów trzeciego roku kierunku Weterynaria. Zapisu na kurs studenci dokonują samodzielnie poprzez zalogowanie się danymi z systemu USOS.