Kurs jest przeznaczony dla Studentów I roku studiów II stopnia na kierunku ekonomia studiów stacjonarnych. Ukończenie kursu jest warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego.

Prowadzący kurs: dr Agnieszka Zawadzka 

Wymagane są zapisy dokonywane samodzielnie przez studentów na platformie Moodle.

Kurs jest przeznaczony dla Studentów I roku studiów II stopnia na kierunku ekonomia studiów stacjonarnych. Ukończenie kursu jest warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego.

Prowadzący kurs: dr Agnieszka Zawadzka 

Wymagane są zapisy dokonywane samodzielnie przez studentów na platformie Moodle.