Przedmiot jest realizowany na platformie MS Teams i za pomocą poczty elektronicznej (ćwiczenia projektowe)

Celem kształcenia jest wypracowanie u studenta umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów projektowo-konstrukcyjnych oraz zdobycie niezbędnej do tego typu działań wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. 

Projekt realizowany w zespołach projektowych dotyczący obiektów technicznych. Zakres opracowania projektu obejmuje: opracowanie założeń, konstrukcyjnych do budowy obiektów technicznych, opracowanie koncepcyjne wytworu ogólnych i cząstkowych, wybór optymalnej koncepcji i dobór cech konstrukcyjnych wytworu i elementów składowych, szkic techniczny konstrukcji, rysunki złożeniowe układu napędowego i projektowanej przekładni oraz rysunki, detali wskazanych przez prowadzącego ćwiczenia, obliczenia i analizy wytrzymałościowe z wykorzystaniem systemów CAD/CAE, opis techniczny wytworu, prezentacja projektu.

Kurs wykładów dla kierunku MiBM - studia niestacjonarne (SN)

Proszę Państwa wykład w semestrze drugim Podstaw konstrukcji maszyn (PKM 2) będzie prowadzony wyłącznie na platformie MS Teams. Zapraszam

Przedmiot jest realizowany na platformie Moodle i MS Teams (PKM 1)

Celem kształcenia jest wypracowanie u studenta umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów projektowo-konstrukcyjnych oraz zdobycie niezbędnej do tego typu działań wiedzy i umiejętności.W pierwszym semestrze kursu (semestr 4 studiów) zakres materiału obejmuje: elementy metodyki konstruowania maszyn. Wybrane zagadnienia łączenia elementów maszyn. Połączenia rozłączne i nierozłączne maszyn. Naprężenia i obliczenia wytrzymałościowe połączeń. Dobór cech konstrukcyjnych połączeń wału z piastą. Projektowanie i obliczanie osi i wałów.

Kurs wykładów z PKM dla kierunku Mechatronika

Kurs wykładów dla kierunku MiBM 

Proszę Państwa wykład w semestrze drugim Podstaw konstrukcji maszyn (PKM 2) będzie prowadzony wyłącznie na platformie MS Teams. Zapraszam

Przedmiot jest realizowany na platformie Moodle i MS Teams (PKM 1)

Celem kształcenia jest wypracowanie u studenta umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów projektowo-konstrukcyjnych oraz zdobycie niezbędnej do tego typu działań wiedzy i umiejętności.W pierwszym semestrze kursu (semestr 4 studiów) zakres materiału obejmuje: elementy metodyki konstruowania maszyn. Wybrane zagadnienia łączenia elementów maszyn. Połączenia rozłączne i nierozłączne maszyn. Naprężenia i obliczenia wytrzymałościowe połączeń. Dobór cech konstrukcyjnych połączeń wału z piastą. Projektowanie i obliczanie osi i wałów.