Technologie cyfryzacji danych biologicznych/biotechnologicznych jest kursem dedykowanym studentom kierunków biologicznych, nauk środowiskowych oraz kierunków medycznych. Celem kursu jest przekazanie wiedzy na temat współczesnych metod przechowywania, przetwarzania oraz analizowania danych biologicznych. Obejmuje zarówno poznanie formatów plików, narzędzi metod oraz podstawowe umiejętności praktyczne w ich stosowaniu.