Kurs jest przeprowadzany przez Katedrę Patofizjologii, Weterynarii Sądowej i Administracji i przeznaczony jest dla studentów pierwszego roku kierunku Weterynaria.

Zapisu na kurs studenci dokonują samodzielnie poprzez zalogowanie się danymi z systemu USOS. Zapisy będę możliwe w dn. ??? 2020 r.

Osoby odpowiedzialne za przedmiot:

  • prof. dr hab. Krzysztof Wąsowicz,
  • dr wet. Małgorzata Chmielewska-Krzesińska
  • dr hab. Piotr Podlasz,

Kurs jest przeprowadzany przez Katedrę Patofizjologii, Weterynarii Sądowej i Administracji i przeznaczony jest dla studentów pierwszego roku kierunku Weterynaria.

Zapisu na kurs studenci dokonują samodzielnie poprzez zalogowanie się danymi z systemu USOS. Zapisy będę możliwe w dn. ??? 2020 r.

Osoby odpowiedzialne za przedmiot:

  • prof. dr hab. Krzysztof Wąsowicz,
  • dr wet. Małgorzata Chmielewska-Krzesińska
  • dr hab. Piotr Podlasz,