Podstawowe pojęcia statystyczne. Określenie celów, przedmiotu i zakresu badania statystycznego. Dobór metod badania statystycznego. Gromadzenie danych. Grupowanie materiału statystycznego. Szeregi i tabele statystyczne. Analiza struktury zbiorowości. Rozkład cechy. Typy rozkładów empirycznych. Miary położenia. Miary dyspersji. Analiza współzależności. Miary korelacji cech ilościowych. Funkcje regresji. Miary współzależności cech jakościowych.