Budżetowanie w jednostkach samorządu terytorialnego

Studia niestacjonarne, I rok Ekonomia MSU

Semestr zimowy 2020/2021