Kurs został utworzony na potrzeby przeprowadzenia zaliczenia z przedmiotu Technologie w produkcji drobiu.