Zaliczenie  części wykładowej i ćwiczeń .

Forma testowa- 39 pytań. Pytania jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru.

Test aktywny w dniu 26.11.2020 w,  od 10.15 do 11.30.

Na ocenę dst.  60% poprawnych odpowiedzi.

dst + 70%

db 75%

db+ 80%

bdb  powyżej 80%