Kurs obejmuje wybrane zajęcia realizowane w ramach ćwiczeń z przedmiotu Choroby zakaźne zwierząt gospodarskich I.