Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje dydaktyczne i kwalifikacje w zakresie wykorzystania nowoczesnych technik wizualnych / multimedialnych w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

UWAGA! Szkolenie zawiera materiały uzupełniające do kursu "Nowoczesne techniki multimedialne w edukacji" i jest udostępniane tylko uczestnikom kursów RCI na czas danej edycji.

Opracowanie: Katarzyna Gargas i Cezariusz Radomski - RCI