Zajęcia z przedmiotu - aparat bezpieczeństwa państwa i ochrony prawnej. Grupa BLD1D.

Zajęcia z przedmiotu - aparat bezpieczeństwa państwa i ochrony prawnej. Grupa BLD1C.