Kurs jest przeprowadzany przez Katedrę Patofizjologii, Weterynarii Sądowej i Administracji i przeznaczony jest dla studentów trzeciego roku kierunku Weterynaria.

Zapisu na kurs studenci dokonują samodzielnie poprzez zalogowanie się danymi z systemu USOS. Zapisy będę możliwe w dn. 5-6 października 2020 r.

Osoby odpowiedzialne za przedmiot:

  • prof. dr hab. Krzysztof Wąsowicz,
  • dr hab. Piotr Podlasz,
  • dr wet. Izabella Babińska,
  • lek. wet. inż. Karolina Naumowicz

Kurs jest przeprowadzany przez Katedrę Patofizjologii, Weterynarii Sądowej i Administracji i przeznaczony jest dla studentów trzeciego roku kierunku Weterynaria.

Zapisu na kurs studenci dokonują samodzielnie poprzez zalogowanie się danymi z systemu USOS. Zapisy będę możliwe w dn. 2-4 października 2019 r.

Osoby odpowiedzialne za przedmiot:

  • prof. dr hab. Krzysztof Wąsowicz,
  • dr hab. Piotr Podlasz,
  • dr wet. Izabella Babińska,
  • lek. wet. inż. Karolina Naumowicz.