Kurs jest przeprowadzany przez Katedrę Patofizjologii, Weterynarii Sądowej i Administracji i przeznaczony jest dla studentów drugiego roku kierunku Weterynaria.

Zapisu na kurs studenci dokonują samodzielnie poprzez zalogowanie się danymi z systemu USOS. Zapisy będę możliwe od dn. 02.04.2020 r.

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr wet. Izabella Babińska

Kurs jest przeprowadzany przez Katedrę Patofizjologii, Weterynarii Sądowej i Administracji i przeznaczony jest dla studentów drugiego roku kierunku Weterynaria.

Zapisu na kurs studenci dokonują samodzielnie poprzez zalogowanie się danymi z systemu USOS. Zapisy będę możliwe w dn. 20-26 maja 2019 r.

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr wet. Izabella Babińska.