Zajęcia przeznaczone dla kierunku Gastronomia Sztuka Kulinarna Rok III
Rok akademicki 2020/2021

Kurs przeznaczony dla studentów III roku kierunku Gastronomia - sztuka kulinarna

Koordynator: dr inż. Agnieszka Narwojsz

e-mail: agnieszka.narwojsz@uwm.edu.pl

Sposób zapisu na kurs: samodzielny zapis Studentów przy użyciu kodu przesłanego Staroście Roku