Technologie Informacyjne Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, niestacjonarne, rok 1, sem.1

prowadzący: mgr Grażyna Kowalewska

Technologie Informacyjne 

przedmiot: 10 spotkań po 3h (30h/demestrze)

Technologie Informacyjne Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, stacjonarne, rok 1, sem.1

prowadzący: mgr Grażyna Kowalewska

przedmiot: 10 spotkań po 3h (30h/demestrze)