Wpis zawiera informacje dla studentów NR1-MR-III, zapisanych na zajęcia " Metodyka pracy mediatora sądowego".