Wpis zawiera informacje dla studentów NR2-MR2-II, zapisanych na zajęcia "Prawne aspekty mediacji rodzinnej".