Kurs zawiera informacje dla studentów NR1-MR-III, zapisanych na zajęcia "Metodyka pracy kuratora sądowego".