Kurs ma na celu wprowadzenie do patologii ptaków oraz przygotowanie do zajęć praktycznych. Na pierwszych zajęciach omawiane są wybrane zagadnienia z anatomii i fizjologii ptaków z uwzględnieniem fizjologii lęgów i lęgów sztucznych.

Następnie omawiane są wybrane choroby niezakaźne, choroby zakaźne ptaków młodych oraz choroby pasożytnicze.

Tematy ćwiczeń:
1.Sprawy organizacyjne. Anatomia ptaków cz. I. Cz. Praktyczna:  demonstracja szkieletu ptaków oraz wytworów skóry.
2. Anatomia ptaków cz. II. Fizjologia ptaków. Cz. Praktyczna: omówienie techniki sekcji, sekcja demonstracyjna ptaków – różne stany fizjologiczne.
3. Fizjologia lęgu: budowa jaja, rozwój zarodka. Cz. Praktyczna: demonstracja rozwoju zarodka w różnych okresach inkubacji, sekcja ptaków.
4. Fizjologia lęgu: higiena zbioru, przechowywania i transportu jaj wylęgowych. Higiena zakładu wylęgowego. Technologia procesu inkubacji. Cz. praktyczna: świetlenie jaj, sekcja ptaków.
5. Patologia lęgu I: wady biologiczne jaj. Cz. praktyczna: sekcja embriopatologiczna.
6. Patologia lęgu II. Błędy techniczne inkubacji. Cz. praktyczna: sekcja embriopatologiczna.
7. Choroby niezakaźne: niedobory witamin i związków mineralnych. Cz. praktyczna: sekcja brakowanych piskląt.
8. Choroby niezakaźne: krzywica, peroza, skaza moczanowa, kanibalizm, pterofagia. Cz. praktyczna: sekcja piskląt – przypadki terenowe.
9. Zaliczenie I
10. Najczęściej występujące choroby zakaźne ptaków młodych: zapalenie pępka i woreczka żółtkowego, aspergiloza, zakaźne zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego. Cz. praktyczna: sekcja ptaków – przypadki terenowe.
11. Najczęściej występujące choroby zakaźne młodych ptaków: choroba Gumboro, wirusowe zapalenie wątroby kacząt. Cz. praktyczna: sekcja ptaków – przypadki terenowe.
12. Ekto- i endopasożyty drobiu – diagnostyka, profilaktyka i leczenie. Cz. praktyczna: sekcja ptaków – przypadki terenowe.
13. Kokcydioza drobiu. Cz. praktyczna: sekcja ptaków – przypadki terenowe.
14. Zaliczenie II
15. Zasady pobierania i przesyłania próbek do badań. Cz. Praktyczna: sekcja ptaków – przypadki terenowe.