Ćwiczenia online z zakresu podstaw diagnostyki mikrobiologicznej.

Kurs ma na celu przedstawienie wiadomości na temat mikrobiomu człowieka, zaawansowanych technik i narzędzi w mikrobiologii oraz metod identyfikacji mikroorganizmów.

Zakres ćwiczeń:

  1. Mikrobiom człowieka, skład i znaczenie.
  2. Przegląd wybranych grup mikroorganizmów wywołujących choroby zakaźne, które stanowią obecnie istotny problem medyczny.
  3. Zaawansowane techniki i narzędzia w badaniach mikrobiologicznych.
  4. Molekularne metody identyfikacji drobnoustrojów.
  5. Diagnostyka mikrobiologiczna na przykładzie próbek z zakażenia ropnego oraz kału z biegunki.