Prowadzący wykłady i ćwiczenia: dr Lesław Markowski

Liczba godzin kursu e-learningowego: 15h wykład i 15h ćwiczenia

Studia niestacjonarne, Licencjat

Kierunek: Ekonomia, rok II

Prowadzący wykłady i ćwiczenia: dr Lesław Markowski, mgr Paulina Pukin

Liczba godzin kursu e-learningowego: 15h wykład i 30h ćwiczenia

Studia stacjonarne, Licencjat

Kierunek: Ekonomia, rok II